Zivyeitas ainudyerze


Du skal nå nogle delmål, før det sker: træne, uddanne dig, lede.

At nå et mål er en sejr, og efter hver sejr er du godt rustet til at sætte dig nye mål.

Efter et nederlag er det langt sværere. Ved at klare det ene delmål efter det andet når du frem til det resultat, du drømmer om.

Husk at inddrage dit netværk i din "køreplan". Ros, opbakning og interesse vil næsten automatisk anspore din motivation.

Coaching hjælper dig i mål
For at finde de rigtige målsætninger er det vigtigt, at du har en anden person til at hjælpe dig.

Dels for støttens skyld, dels fordi to par øjne ser bedre end et. +

Din coach kan sige til og fra mht. dine mål. Derfor må han/hun være en person, du stoler fuldt og fast på, og turde være ærlig over for dig.

Kemien mellem jer skal altså være i orden, også selv om han/hun anfægter dine valg.

Hvis man synes om sin coach/træner, yder man typisk lidt mere.

Nogle kan med succes bruge deres partner som coach, men ofte vil det være en fordel mht. objektiviteten – og husfreden – at bruge en uafhængig person.

Fx en kollega, træningskammerat eller god ven. Eller en specialist i Coaching-Villemoes, fx en psykolog, personlig træner eller NLP-terapeut.

Vær realistisk over for dig selv.
Det kræver en masse selverkendelse at lave en realistisk målsætning.

Du skal fx overveje, om du nu virkelig har lyst til at få mere ansvar eller til at gennemgå et hårdt træningsforløb.